Ljuset segrar

Vår fasta och trygga tro är att Jesus, vårt och hela världens Ljus, en dag ska
stå fram som Segraren. Vårt adventsfirande, som handlar om att Jesus kom
och kommer igen är en väntan på hans ankomst i triumf.

Vi sjöng om Jesu seger och påminde oss om Bibelns budskap i adventtid
och i all tid!

Att Jesus skulle komma, kom och kommer igen är Bibelns stora och
välsignade budskap i varje tid. Det är mänsklighetens enda räddning och
vårt hopp och glädjeämne.

Hebr.10:5-7 Därför säger Kristus när han träder in i världen: Offer och gåvor ville du
inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Då sade jag: Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det
skrivet om mig.

“Han kommer hit, en mänskoson Ur Fadrens rike fjärran från
Och gästa vill vår boning Han kommer ned till jordens grus
Med evig kärlek, nåd och ljus Och bjuder oss försoning
Ett sken är nu i öster tänt Det är advent, det är advent”

 1. Glädjebudet: Se Guds Lamm, Frälsaren, kommer
  1 Mos.3:15 kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud 
  4 Mos.24:17 En stjärna träder fram ur Jakob
  Jes.9:2,6 Ljuset i mörkret 
  Mark.1:1 Glädjebudet- evangelium,
  Luk.2:10-11 Ett glädjens bud – ett barn är fött
  Joh.1:29 Se Guds Lamm, 
  Matt.11:2-4 är du den som skulle komma? Berätta vad som sker!
 2. Väckelseropet: Se brudgummen kommer
  Matt. 24:32-35 – Israel tecknet,
  v.42-44 Vaka alltid,
  Matt.25:5-6 – alla somnade till,
  1 Tess.5:5-7 – sov inte mer
 3. Segerhälsningen: Se din konung kommer
  Sak.9:9 Se din Konung kommer
  Mark.11:9-10 Jesus på åsnan,
  Upp.22:7, 12, 20, Jag kommer Morgonstjärnan v.16
  v.20 
  Amen, kom Herre Jesus!

”Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud
att bringa till de sina.
Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus
därinne klart få skina.
Då blir Guds under sett och känt. Det är advent, det är advent!”     

Släpp Honom in! Ta emot glädjebudet, var vaken och uppmärksam
och ge segerhälsningen vidare till dem du möter: JESUS KOMMER SNART!

————————————————–

Vi läste även dessa bibelord mellan sångerna:

Ps.24:7-8 Höj, ni portar, era huvuden,
höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
Vem är denne ärans konung?
Det är Herren, stark och väldig,
Herren, väldig i strid.

Ps.24:9-10 Höj, ni portar, era huvuden,
höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
Vem är denne ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung. Sela.

Joh.18:36 Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike
vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli
överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

Joh.18:37 Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger
själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför
har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”

1 Joh.5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger
som har besegrat världen: vår tro.
Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Joh.16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida,
men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

1 Joh.4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er
är större än den som är i världen.

Rom.8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom
som har älskat oss.

Rom.13:12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets
gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.

Upp.12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds
ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

1 Kor.15:53-54 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga
kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta
dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet
”Döden är uppslukad och segern vunnen.”

1 Kor.15:55-57 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden,
och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom
vår Herre Jesus Kristus!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *