Vem är den Helige Ande

Här kan du ta del av ett viktigt och klargörande bibelstudium om den Helige Ande.
För många är kunskapen om den tredje personen i gudomen oklar.
Därför är det viktigt att veta vad Bibeln lär om den Helige Ande.

Vår goda vän Anita Grantinger delar här med sig av sitt bibelstudium.
Ta fram din Bibel och slå upp bibelorden så ger det så mycket mer.

Att Gud är treenig är en sanning som inte går att uppfatta och förklara med  det
mänskliga förståndet. Det kan bara upplevas som en verklighet för den som tror
och har upplevt Guds närvaro i sitt liv.  

Muslimerna anklagar oss för att vi bryter mot det första budet: ”Du ska inga andra
gudar ha vid sidan av  mig.” Men de har inte sett betydelsen av att Gud är en treenig
enhet; Fadern, Sonen och den helige Ande. Matt. 28-18-20.  
Därmed är han ju allsmäktig, försonaren och alltid närvarande på jorden. Att Jesus
har funnits är väl OK för de flesta, men han lämnade alltså himmelens härlighet och
kom till vår jord som människa, via Marias livmoder, avlad av den helige Ande,
Luk. 1: 34-35 Därefter for han tillbaka lärjungarnas åsyn.  Apg. 1:10-11, Mark. 16:19

Men innan han for lovade han att han skulle sända Hjälparen, som för alltid ska vara
hos oss, Joh. 14:16-17, 16:7. När Jesus var på jorden utförde han många under och tecken,
men han var begränsad till tid och rum som vi, men nu finns hjälparen, den helige Ande,
ständigt närvarande, oberoende av tid och rum.

Innan sin himmelsfärd uppmanade han sina lärjungar att inte lämna Jerusalem, utan vänta
där under bön. Apg. 1:4-5,8. 
Plötsligt hände detta dramatiska Apg 2:1-4. Det var mycket rörelse i Jerusalem dessa dagar,
judar från olika länder och språk fanns där för att fira pingst, till minne av hur Mose mottog
lagens tavlor på Sinai berg. Apg 2:5-12. I denna röra trädde Petrus fram och förklarade vad
som höll på att hända. Apg. 2:14-41 och att  detta inte skulle vara någon engångsföreteelse,
obs. vers 38-39.

Den helige Ande är omnämnd även i GT, men verkade då vid olika tillfällen genom profeter,
präster och kungar. Efter pingstdagen kan alla, som vill ta emot honom fyllas, ledas och
brukas av den helige Ande. Den helige Ande är en gudomsperson som bor i varje pånyttfödd
människa och som  utrustar oss med olika gåvor, till tjänst för varandra.

Idag söker människor, inte minst i västvärlden, efter andlighet, eftersom man har ett gapande
tomrum efter detta, inombords. Somliga kan göra nästan vad som helst, resa vart som helst
och betala hur mycket som helst av hunger efter inre tillfredsställelse. De får också uppleva
övernaturliga företeelser, men detta tillför inget gott, eftersom det bara finns en Enda God Ande,
den helige Ande som är Gud.

Det man propagerar för i vårt samhälle idag är att man ska må bra och erbjudandena är många,
men dyra och otillräckliga. Samtidigt är det inte aktuellt att söka, den ende som kan ge oss
inre frid, Jesus Kristus, men som fordrar ett ställningstagande. Det passar tyvärr inte den moderna
människan, som vill känna sig fri och göra det hon känner för, vilket kan leda till verklig fångenskap.

I Apostlagärningarna kan vi fortsätta att läsa om hur den helige Ande föll över människor och
förvandlade människor och gav dem ett meningsfullt liv, Apg. 10:44-46.

Den som skriver mycket om den helige Andes verk i NT är aposteln Paulus. Därför föreslår jag
att du läser hans undervisning i detta ämne. Han visade hur viktigt det var att de troende blev
uppfyllda av den helige Ande ex. Apg.19:1-7. I 1 Kor. kapitel 12 och 14 ger han undervisning
om den helige Andes verk i församlingen, hur nådegåvorna ska brukas och att vi ska sträva
efter Andens nådegåvor. Alla behövs till församlingens uppbyggelse.
Läs och begrunda båda dessa kapitel. Här hittar vi också den enda gudstjänstordningen,
som finns i vår Bibel, 1 Kor.14:26.

Den helige Ande är vår hjälpare i vardagen, hela livet. Ex: I bönen, Rom. 8:26, ger frihet Rom. 8:2,
skapar ett fruktbärande liv Gal. 5:22-23, ger ett sunt och harmoniskt liv Ef. 5:18-20,
ger frimodighet 2 Tim. 1:7,  ger slutlig uppståndelse. 2 Kor. 1:22, 4:14.  

Tacka Gud för att Anden är dig så nära, att han bor i dig!!!

Var hälsad!
/Anita Grantinger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *