Tältet

Vårt liv kan liknas vid ett tält som tjänar som boning för oss här i tiden men det är
också är svagt och bräckligt och en dag ska det plockas ner och vikas ihop.
Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta samt om hoppet som vi har i Guds
löfte om ett förvandlat evigt liv och en ny himmel och en ny jord.

Bibelorden vi läste var dessa:

Hebr.1:10-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna
är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut
som en klädnad. Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad
skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

2 Kor.4:16-18 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner,
förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt,
bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.
Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga.
Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor.5:1-4 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud,
en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält,
suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, ty när vi är klädda i den
skall vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt.
Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet
.

Hebr.11:8-10 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv,
och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det
utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte.
Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

1 Kor.15:51-52 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå
odödliga, och vi skall förvandlas.

1 Kor.15:53-55 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet,
då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

Rom.8:11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som
uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

1 Kor.2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört
och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

1 Tess.4:16-18 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv
stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren
i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *