Ledd av Jesu hand

Så tryggt att få lämna sitt liv i den gode Herdens omvårdnad.
Han sviker oss aldrig.
Han kallar oss vid vårt namn
för oss ut ur våra svårigheter,
går före oss och leder oss
till vatten och föda.
Han beskyddar oss och ger sitt liv för oss.
Vi får lyssna på Honom
och följa i hans fotspår.

Joh.10:1-15Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten
utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in
genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar
till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. 
När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom
de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom,
för de känner inte främlingars röst.”  Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de
förstod inte vad han ville säga dem. Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen:
Jag är porten till fåren.  Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren
har inte lyssnat till dem.  Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst,
och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla,
slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. 
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd
och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma,
och vargen river dem och skingrar hjorden.  Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern
känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *