Seger genom Jesus

Vår sångsamling denna gång handlade om Jesu seger på korset och vad den
betyder för oss alla. Vi har seger genom Jesus idag! Vi sjöng segersånger och
läste bibelord om denna seger.

Jesaja 40:10 Ja, Herren, Herren kommer med makt, hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.

Sak 9:9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!
Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.
Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Matt 12:20-21 ”Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han
inte släcka, förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn skall folken
sätta sitt hopp.”

Rom 8:37-39 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom
som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar,
varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup
eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Kor 15:54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta
dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet
”Döden är uppslukad och segern vunnen.”

1 Kor 15:55-57 ”Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?”
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.
Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

Fil 3:13-14 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag:
jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför
och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

2 Kor 2:14 Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg
och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger
som har besegrat världen: vår tro.

2 Tim 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren,
den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla
som älskar hans återkomst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *