Brinnande hjärtan

Innan Jesus lämnade sina lärjungar gav han dem löftet om en annan Hjälpare
som alltid skulle vara med dem. På pingstdagen fick lärjungarna uppleva det
Jesus lovat, den Helige Ande kom och gav dem mod och kraft.

Apg.1:8 ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina
vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Joh 14:16-17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare,
som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.
Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han
förblir hos er och skall vara i er.

Joh 15:26-27 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern,
sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.
Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Joh 16:7-11 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort.
Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort,
skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen
om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig,
om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre,
om dom, ty denna världens furste är dömd.

Joh16:13-14 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in
i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala,
och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh 4:35-36 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se,
jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.
Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den
som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.

Mark 16:19-20 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen
och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren
verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Apg 2:1-4 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade.
Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde
hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte
sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala
främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg 2:36-37 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste,
honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” När de hörde detta, högg det till
i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?”

Apg 2:38-39 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,
så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet
och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Apg 4:29-31
Och nu, Herre se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord,
genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din
helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade,
och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *