Kristus är Guds vishet

Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta
är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta
de förståndigas förstånd.

Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud
gjort den här världens visdom till dårskap?

När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom
den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker
vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna
en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft
och Guds vishet.
 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga,
inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa,
och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen
var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, 
för att ingen människa ska berömma sig inför Gud.

Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse
och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.
1 Kor.1:18-31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *