Guds löften

I veckans sångsamling hade vi Guds löften som tema för sånger och bibelord.
Allt i våra liv är beroende av Guds kärlek och hans löften till oss. Det finns inget
som verkligen betyder något utöver vad Gud har lovat oss.

Löfte om en Frälsare
1 Mos.3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma
och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.”

Jes.9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Löfte om försoning och frälsning
2 Kor.5:18-19 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss
försoningens ord.

Rom.5:8-9 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan
vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare
skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.

Löfte om ett förvandlat liv
2 Petr.1:3-4 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss
genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom
dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall
få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret
finns i världen.

Löftet om den Helige Ande
Joh.14:16-17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid
skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom
inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Löfte om Guds närvaro och hjälp
Matt.28:20b Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Löfte om bönesvar
Matt.7:7-11 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han
ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall
då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Löfte om Jesu återkomst
Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många
rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

Löfte om evigt liv
Joh.11:25-26 Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om
han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *