Ge sig hän

Hängivna och överlåtna människor är vad som behövs idag. Människor som har
sitt fokus på något annat än sig själva och sitt. Vi är kallade att leva i Kristi efterföljd
och tjäna Honom och därmed också våra medmänniskor.

Det står ju om Jesus:
Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte
jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt
och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade
han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt
honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla
knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna
att Jesus Kristus är Herren,
Gud Fadern till ära. Fil.2:5-11

Bibeln ger oss många löften och uppmaningar om att vi får ge oss hän åt Herren.

Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem
som med sina hjärtan ger sig hän åt honom
. 2 Krön.16:9a

Men om ni där söker Herren, din Gud, skall du finna honom, om du söker honom
av hela ditt hjärta och av hela din själ.
5 Mos.4:29

Och de slöt det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta
och av hela sin själ. 2 Krön 15:12

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Jes 55:6

När vi söker Herren i bönen och i Ordet så kommer han att styrka oss och leda oss
in i de förutberedda gärningarna som han lagt framför var och en av oss.
Så får vi
bli till hjälp och välsignelse för andra, till Guds ära.

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det,
skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.
2 Petr.1:10

Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren,
eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.
1 Kor.15:58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *