Gud är ljus

Midsommarafton är Johannes Döparens dag enligt almanackan. Han var den som
skulle bana väg för Messias, enligt Bibeln och profetiorna. Han var länken mellan
Gamla och Nya Testamentet. Ljuset, Jesus skulle komma i världen och skingra mörkret.
Johannes pekade på Jesus, låt oss som ljusets barn göra det också idag!

Luk.1:76-79 Och du, barn, ska kallas den Högstes profet, för du ska gå före Herren
och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse
för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek.
Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker
och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

Joh.1:6-9 Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne
för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset,
men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu
komma in i världen.

Joh.1:4-5 I honom (Jesus) var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.

1 Joh 1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus
och att inget mörker finns i honom.

Jak.1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far,
som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.

2 Kor.4:6 Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur mörkret”, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen
om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.

1 Pet 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk
för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus

1 Joh.1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra
och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *