I Honom har vi allt

Den Helige Ande, Hjälparen som sändes till Jesu lärjungar på pingstdagen, har som
främsta uppgift att förhärliga Jesus och påminna om vad han har gjort och sagt.

När detta blir uppenbarat för oss då får vi kraft att bli hans vittnen.
Den Helige Ande är både elden som brinner och bränner, och Hjälparen som varsamt
leder och förmanar.
Vi behöver den Helige Ande för att se vad vi har i Jesus och kunna föra det vidare!

”Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar
och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom I honom är vishetens och kunskapens
alla skatter gömda. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom
skulle stå rättfärdiga inför Gud. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja
och sitt beslut, Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom
sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja,
i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett
sigill. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas
i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.

I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.
Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.

Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss,
det vet vi av Anden som han gav oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han
har gett oss av sin Ande.

Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.”


Allt detta som du nyss läst är bibelord från följande ställen i Bibeln:
2 Kor.1:20,
2 Kor.5:21
Ef.1:11, 13
Ef.2:22
Ef.3:12
Kol 1:14,16, 19
Kol.2:3, 6, 7, 9, 10
1 Joh.3:24
1 Joh.4:13, 15

Slå upp och läs det själv! Tänk vad vi har fått i Kristus Jesus! ALLT!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *