Svenska folk

Idag på Sveriges nationaldag får vi både be och tacka Gud för allt gott som Han
gjort och gör för oss i vårt land.

2 Krön.7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber
och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det
från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 

1 Tim.2:1-4 Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla
människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
på alla sätt gudfruktigt och värdigt.  Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, 
som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Svenska folk du borde tacka Gud för landet han dig gav,
detta land, som såg oss födas, där en gång vi får vår grav.
Där föräldrahemmet trygga givit oss en barndom skön,
där en älskad mor oss lärde bedja trosfrisk barnabön.

Han med fulla händer givit riklig bärgning av vårt land:
bröd från slätter, malm från bergen, allt är gåvor av hans hand.
Mörkgrön skog och blomsterängar, sommarsol på evig snö
är ju smycken som han strödde rikligt över land och sjö.

Satte han vid landets gränser en osynlig änglavakt,
som i ofärdstider kunde skydda det från svärdets makt.
Huru eljest fick det njuta sekellånga fredens dag,
medan hela världen blödde under krigets hårda dag?

Svenska folk, du borde tacka, tacka Gud av all din själ,
för det land som han dig givit, att han vårdat det så väl.
Bed att han det ville hägna med sin nåd från strand till strand.
Tacka så din Gud för gåvan, för ett älskat fosterland!
(sång av Lewi Pethrus)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *