Friköpt

Vi har alla blivit friköpta från syndens fångenskap, vare sig vi tror det eller inte.
För att vi ska få uppleva denna frihet och glädje behöver vi tro på vad Jesus gjorde
för oss på korset, då han gav sitt liv i vårt ställe och led döden, oskyldig för skyldiga.

Dessa bibelord läste vi under sångstunden:

Rom.3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga
utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Ef.1:7-8 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder
på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

1 Petr.1:18-19 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld
ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.
Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist.

Hebr.9:11-12 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma.
Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand
och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla,
inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

v.13-14 Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga
kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet,
hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar
till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv
som ett felfritt offer åt Gud.

1 Kor.6:19-20 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande
som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,
ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!

7:23 Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor.

Gal.3:13.14 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe.
Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som

Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Upp.5:9 Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,
för du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud
av alla stammar och språk och länder och folk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *