Hunger och törst

De grundläggande behoven för varje människa är bl.a. föda och vätska.
I Bibeln talas om vikten av hunger och törst efter det som kan ge oss liv
till vår andliga människa.

Detta var också temat för veckans livesända sångstund och vi läste många bibelord
mellan sångerna.

Jes.55:1-2 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet,
och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät.
Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.
Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,
era inkomster för det som inte kan mätta?
Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat.

Jes.44:3 Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar
och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande
över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar

Ps.22:27 De ödmjuka skall äta och bli mätta,
de som söker Herren skall lova honom.
Era hjärtan skall leva för evigt.

Jes.12:2-3 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.”
Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens (Jeshuas=Jesus) källor.

Ps.36:8-10 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!
Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.
De mättas av de rika gåvorna i ditt hus,
av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Ps.42:2-3 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar,
så trängtar min själ efter dig, o Gud.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?

Matt.5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet,
de skall bli mättade.

Joh.4:13-14 Jesus svarade henne: ”Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen.
Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta.
Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.”

Joh.6:33-35 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.”
De sade till honom: ”Herre, ge oss alltid det brödet!” 35 Jesus svarade: ”Jag är livets bröd.
Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta
.

Joh.7:37-39 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar,
så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten
flyta fram, som Skriften säger.”Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.
Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad
.

Upp.21:5-6 Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade:
”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6 Han sade också till mig: ”Det har skett.
Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt
och för intet ur källan med livets vatten.

Upp.22:17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!”
Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *