Växa till

Gud vill att ska ska växa i kunskap, tro och mognad i Herren. Att acceptera Kristus
är det första steget i vårt andliga liv. Och detta liv innebär utveckling och tillväxt.

Vi är kallade att älska Gud och älska människor. Och visserligen finns det saker som vi
hittar i våra liv som hindrar oss från att uppnå detta mål.

Vi kan misslyckas med att älska människor eftersom det verkligen finns människor som
är svåra att älska. Vi kan misslyckas med att älska Gud eftersom vi ibland sätter andra
saker före än Gud.

Men det är här den Helige Ande kliver in. Han vägleder och ger oss kraft att bli som Jesus,
den perfekta förebilden, som älskar Gud och människor.

Vårt mål bör vara att bli mer som Jesus.

Som Efesierbrevet 4:20-24 säger: ”Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är.
Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som
finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under,
bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan,
som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Ef.5:1-2 säger: ”Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus
har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.”

Kol.2:6-7 säger: ”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och
uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda
i tacksägelse.

Så låt oss, bror eller syster i Kristus, sträva efter att växa mer i Herren och likna Honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *