Växa i nåd

I vår vandring med Kristus är vi kallade att inte bara ta emot Guds fantastiska nåd
utan också att växa i den
.
Vad säger Bibeln? ”Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.
Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. 2 Petr.3:18
Den här versen är en påminnelse om att vår resa som troende präglas av ständig tillväxt,
en fördjupning av vår förståelse av Guds nåd och att den kan förändra varje aspekt av
ditt och mitt liv.

Ef. 2:8-9 ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte
på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig” betonar den grundläggande
sanningen att vår frälsning är av nåd genom tro, inte genom våra egna gärningar.
Det är en gåva som Gud ger fritt.

Vår resa av tillväxt i nåden börjar med att vi erkänner och tar emot den oförtjänta
kärlek som Gud har skänkt oss.
Det är genom hans nåd som vi blir frälsta och det är
genom hans nåd som vi får kraft att växa i vår relation med honom.

För att växa i nåd, får vi ha en attityd av ödmjukhet och överlämnande.
Jak 4:6 påminner: ”Gud står emot de högmodiga men visar de ödmjuka nåd.”
När vi ödmjukt erkänner vårt behov av hans nåd och överlämnar vårt liv till hans ledning,
kommer Gud att utgjuta sin nåd över oss, vilket gör det möjligt för oss att uppleva hans
förvandlande kraft. Det är genom att överlämna din vilja till Honom som vi finner sann
tillväxt och förvandling.

Att växa i nåd kräver att vi odlar en intim relation med vår himmelske Fader genom bön.
Fil 4:6-7 försäkrar oss: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar
genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara
era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Genom bön kan vi kommunicera med Gud, anförtro vårt hjärta till honom och söka hans
vägledning för att leva ett liv som hedrar honom.

Därför när vi strävar efter att växa i nåd, får vi komma ihåg att det är en livslång process.
Vi får överlämna oss dagligen till hans förvandlande verk, läsa i hans ord, söka honom i bön
och leva i gemenskap med andra troende.
Genom att göra det kommer vi att uppleva det överflödande liv som kommer av att växa
i vår Herre och Frälsares Jesu Kristi nåd och kunskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *