Nåd varje dag

Många lever med en känsla av otillräcklighet, misslyckande ja även förkastelse
pga av erfarenheter och händelser i livet.
Detta tynger ner och förlamar och förtar glädjen i livet.

Då är det viktigt att påminnas om att det finns En som har obegränsad kärlek till oss.
Han ser oss, känner oss helt igenom och älskar oss fullständigt, evigt.
Hans kärlek till oss resulterade i att Han gav det bästa han hade för att befria oss från skuld.


När vi vågar tro på hans kärleks offer i Jesus död och uppståndelse befrias vi från all fördömelse.
Inget som var, är eller kommer kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.

Hans medlidande tar aldrig slut. Det är bara Herrens nåd som har bevarat oss från att helt gå under.
Stor är din trofasthet, Herre! Din barmhärtighet är ny varje morgon
.” (Klag.3:22-23)

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. (Rom.8:1)

Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop,
ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg
. (Jes.38:17)

Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel.
Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd.
Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar.
Du skall kasta alla deras synder i havets djup.
(Mika 7:18-19)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *