Framtidshopp

Varje människa har en önskan om en ljus och hoppfull framtid både för sig själv
och för sina nära och kära.
Ändå vet vi att vi inte har någon säkerhet om att allt ska vara så ljust och tryggt
för oss varje dag.

I Bibeln finns det dock löften som vi kan påminna oss om och som ger oss en
förvissning om att Gud vill ge oss en framtid och ett hopp.

Dessa bibelord läste vi i vår sångstund som också sändes live via FB och YouTube.

Jer.29:11-13 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.
Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.
Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jer.31:17 Det finns hopp för din framtid, säger Herren.
Dina barn skall vända tillbaka till sitt land.

Ords.23:17-18 Låt inte ditt hjärta avundas syndare,
utan sträva alltid efter Herrens fruktan.
Förvisso har du då en framtid,
och ditt hopp skall ej bli om intet.

Jes.33:5-6 Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden.
Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet.
Han skall vara din framtids säkra grund,
rik på frälsning, vishet och kunskap.
Herrens fruktan skall vara Sions skatt.

Jes.40:31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta.

Rom.5:5-8 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande, som han har gett oss.
Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

1 Petr.1:3-5 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt

till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är
förvarat åt er i himlen.
Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd

och skall uppenbaras i den sista tiden.

Rom.15:4-6 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom
den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.
Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,
så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

Matt.12:18-21 Se min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje.
Jag skall låta min Ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken.
Han skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra på gatorna.
Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka,
förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

Ps.71:14-15 Men jag skall alltid hoppas och prisa dig, om och om igen.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång,
fastän jag inte har ord till fullo.

Hebr.10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

Hebr.6:18-20a Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga,
få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.
I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten,
dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *